Φροντιστηρια Αξιωτη - εγγυηση για την αυριανη σας επιτυχια!

Η μέχρι τώρα πορεία αλλά και φιλοσοφία με την οποία λειτουργούμε στα Φροντιστήρια Αξιώτη, αποτελούν τη μεγαλύτερη εγγύηση για την σημερινή επιλογή σας και κατ'επέκταση την αυριανή σας επιτυχία!

Α' Λυκειου

Α' Κύκλος Διαγωνισμάτων - Α' Λυκείου Εύοσμος

 14/1004/1118/1102/12
Α' ΛΥΚΕΙΟΥΑΛΓΕΒΡΑΦΥΣΙΚΗΑΡΧΑΙΑΕΚΘΕΣΗ
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 10:00 π.μ

Β' Κύκλος Διαγωνισμάτων - Α' Λυκείου Εύοσμος

 27/0117/0217/0307/04
Α' ΛΥΚΕΙΟΥΑΛΓΕΒΡΑΕΚΘΕΣΗΦΥΣΙΚΗΑΡΧΑΙΑ
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 10:00 π.μ

Β' Λυκειου

Α' Κύκλος Διαγωνισμάτων - Β' Λυκείου Εύοσμος

 14/1004/1118/1102/12
Β' ΘΕΤΙΚΗΑΛΓΕΒΡΑΦΥΣΙΚΗΕΚΘΕΣΗΧΗΜΕΙΑ
Β' ΟΙΚΟΝ. - ΠΛΗΡ.ΑΛΓΕΒΡΑΕΚΘΕΣΗΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β'
Β' ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣΕΚΘΕΣΗΑΡΧΑΙΑΑΡΧΑΙΑ

Β' Κύκλος Διαγωνισμάτων - Β' Λυκείου Εύοσμος

 27/0117/0217/0307/04
Β' ΘΕΤΙΚΗΑΛΓΕΒΡΑΕΚΘΕΣΗΦΥΣΙΚΗΧΗΜΕΙΑ
Β' ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΛΓΕΒΡΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β'ΕΚΘΕΣΗΑΕΠΠ
Β' ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣΕΚΘΕΣΗΑΡΧΑΙΑΑΡΧΑΙΑΙΣΤΟΡΙΑ
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 10:00 π.μ

Γ' Λυκειου

Α' Κύκλος Διαγωνισμάτων - Γ' Λυκείου Εύοσμος

 07/1021/1011/1125/1102/1209/12
Γ' ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΦΥΣΙΚΗΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΧΗΜΕΙΑΕΚΘΕΣΗΦΥΣΙΚΗ
Γ' ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣΦΥΣΙΚΗΧΗΜΕΙΑΕΚΘΕΣΗΒΙΟΛΟΓΙΑΦΥΣΙΚΗ
Γ' ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΕΠΠΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΑΟΘΕΚΘΕΣΗΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Γ' ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΛΑΤΙΝΙΚΑΕΚΘΕΣΗΑΡΧΑΙΑ
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 10:00 π.μ

Β' Κύκλος Διαγωνισμάτων - Γ' Λυκείου Εύοσμος

 20/0110/0203/0331/03
Γ' ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΕΚΘΕΣΗΧΗΜΕΙΑΦΥΣΙΚΗ
Γ' ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣΒΙΟΛΟΓΙΑΕΚΘΕΣΗΧΗΜΕΙΑΦΥΣΙΚΗ
Γ' ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΕΚΘΕΣΗΑ.Ο.ΘΑΕΠΠ
Γ΄ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΛΑΤΙΝΙΚΑΕΚΘΕΣΗΙΣΤΟΡΙΑΑΡΧΑΙΑ
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 10:00 π.μ

Διενεργούνται τακτικά επαναληπτικά διαγωνίσµατα σε τρεις κύκλους:

  • α΄ κύκλος: Οκτώβριος – Νοέµβριος – ∆εκέµβριος
  • β΄ κύκλος: Ιανουάριος – Φεβρουάριος – Μάρτιος
  • γ΄ κύκλος: Συµµετοχή στις εξετάσεις προσοµοίωσης που διοργανώνει ο Ο.Ε.Φ.Ε. (Οµοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος).

Στόχοι των διαγωνισµάτων είναι:

  • Η εξοικείωση των µαθητών µε την τεχνική της γραπτής εξέτασης και το κλίµα των εξετάσεων
  • Ο έλεγχος της απόδοσης στο γραπτό λόγο
  • Λειτουργούν ως κίνητρο επανάληψης συγκεκριµένου µέρους της ύλης και ταυτόχρονης εµπέδωσης
  • ∆ίνεται η δυνατότητα στους καθηγητές να διαπιστώσουν έγκαιρα πιθανές ελλείψεις και αδυναµίες

Η παρουσία των µαθητών σε όλες τις ώρες διδασκαλίας είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση απουσίας οι γονείς ενηµερώνονται άµεσα από τη γραµµατεία του φροντιστηρίου.