Φροντιστηρια Αξιωτη - εγγυηση για την αυριανη σας επιτυχια!

Η μέχρι τώρα πορεία αλλά και φιλοσοφία με την οποία λειτουργούμε στα Φροντιστήρια Αξιώτη, αποτελούν τη μεγαλύτερη εγγύηση για την σημερινή επιλογή σας και κατ'επέκταση την αυριανή σας επιτυχία!

Πρωτοποριακο συστημα εκπαιδευσης

Συνεχής στήριξη στους μαθητές μας

Διενεργούνται τακτικά επαναληπτικά διαγωνίσµατα σε τρεις κύκλους:

 • α΄ κύκλος: Οκτώβριος – Νοέµβριος – ∆εκέµβριος
 • β΄ κύκλος: Ιανουάριος – Φεβρουάριος – Μάρτιος
 • γ΄ κύκλος: Συµµετοχή στις εξετάσεις προσοµοίωσης που διοργανώνει ο Ο.Ε.Φ.Ε. (Οµοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος).

Στόχοι των διαγωνισµάτων είναι:

 • Η εξοικείωση των µαθητών µε την τεχνική της γραπτής εξέτασης και το κλίµα των εξετάσεων
 • Ο έλεγχος της απόδοσης στο γραπτό λόγο
 • Λειτουργούν ως κίνητρο επανάληψης συγκεκριµένου µέρους της ύλης και ταυτόχρονης εµπέδωσης
 • ∆ίνεται η δυνατότητα στους καθηγητές να διαπιστώσουν έγκαιρα πιθανές ελλείψεις και αδυναµίες

Η λήξη του κανονικού προγράµµατος του Φροντιστηρίου είναι τον Μάιο του 2022.

Το φροντιστήριο όµως δε σταµατά να προσφέρει τις υπηρεσίες του στους µαθητές του.
Για τους µαθητές της Γ΄ Λυκείου και τους Αποφοίτους, κατά τη διάρκεια των Πανελλήνιων εξετάσεων, γίνεται ένα δίωρο πρόγραµµα στο µάθηµα που εξετάζονται την επόµενη ηµέρα. Στο δίωρο αυτό επισηµαίνουµε τα βασικότερα θέµατα, λύνουµε τις τελευταίες απορίες που πιθανόν θα προκύψουν, δίνουµε τις τελευταίες συµβουλές και προσπαθούµε να αποβάλλουµε το άγχος τους και να ανεβάσουµε το ηθικό τους.

Για τους µαθητές της Α΄ και Β΄ Λυκείου γίνονται επαναληπτικά µαθήµατα όσο διαρκούν οι εξετάσεις τους στο Λύκειο.

Ειδικότερα για τη Β΄ Λυκείου γίνεται και ένα δεκαπενθήµερο πρόγραµµα, όταν τελειώσουν οι εξετάσεις τους στο Λύκειο. Κατά τη διάρκεια του πρόγραµµατος αυτού γίνεται µια επανάληψη στην ύλη της Γ΄ Λυκείου, που έχουν διδαχθεί στο φροντιστήριο όλη τη χρονιά.

όλα τα παραπάνω μαθήματα είναι ΔΩΡΕΑΝ

Μια απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας αποτελεί η ουσιαστική και όχι απλά τυπική συνεργασία µε τους γονείς των µαθητών µας. Η άµεση, συνεχής και επικοδοµητική επικοινωνία µέσω των ενηµερώσεων βοηθά στη διαµόρφωση σαφούς εικόνας για:

 • τον τρόπο λειτουργίας του φροντιστηρίου
 • τη µορφή συνεργασίας γονέων – καθηγητών – µαθητών
 • το σύστηµα αξιολόγησης και τους στόχους του κάθε µαθητή σε κάθε τάξη
 • τον τρόπο λειτουργίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας καθώς και το σύστηµα εισαγωγής των µαθητών στα ΑΕΙ και ΤΕΙ την πρόοδο των µαθητών

Οι τακτικές ενηµερώσεις των γονέων γίνονται σε προκαθορισµένες ηµεροµηνίες και ώρες που ανακοινώνονται έγκαιρα στους γονείς.
Σε περίπτωση που υπάρξει ειδικός λόγος πραγµατοποιούνται έκτακτες προσωπικές ενηµερώσεις µετά από συνεννόηση µε τη γραµµατεία ή τη διεύθυνση του φροντιστηρίου.

Η παρουσία των µαθητών σε όλες τις ώρες διδασκαλίας είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση απουσίας οι γονείς ενηµερώνονται άµεσα από τη γραµµατεία του φροντιστηρίου.