Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

51 ΧΡΟΝΙΑ - ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΞΙΩΤΗΣ

51 χρονια Φροντιστηρια Αξιωτη - Εκπαιδευτικο Προγραμμα Α' Λυκειου

Α' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

51 ΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΞΙΩΤΗ

Ενδιαφέρομαι για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Α' Λυκείου!

  Η Α΄ Λυκείου είναι ίσως η πιο σηµαντική τάξη στο Λύκειο. Η µετάβαση σ΄αυτό από το Γυµνάσιο παρουσιάζει για τους περισσότερους µαθητές µεγάλη δυσκολία προσαρµογής γιατί το επίπεδο των γνώσεων του Λυκείου είναι πολύ διαφορετικό και υψηλότερο από αυτό του Γυµνασίου.

  Προετοιµασία στην Α΄Λυκείου σηµαίνει ότι:

  • Καλύπτω τα µαθησιακά κενά από το Γυµνάσιο
  • Μαθαίνω να διαβάζω σωστά εµπεδώνω τις δύσκολες έννοιες στα βασικά µαθήµατα και αποκτώ γερές βάσεις
  • Εξασκούµαι στο γραπτό λόγο µε πολλές γραπτές δοκιµασίες
  • Ολοκληρώνω έγκαιρα την ύλη και προγραµµατίζω τις επαναλήψεις µου

  Μαθηματα του προγραμματος

  Κάθε µαθητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ορισµένα µαθήµατα του προγράµµατος.

  Άλγεβρα - 3 ώρες
  Γεωμετρία - 2 ώρες
  Φυσική - 2 ώρες
  Χημεία - 2 ώρες
  Νεοελληνική Γλώσσα - 2 ώρες
  Αρχαία Ελληνικά - 2 ώρες