Φροντιστηρια Αξιωτη - εγγυηση για την αυριανη σας επιτυχια!

Η μέχρι τώρα πορεία αλλά και φιλοσοφία με την οποία λειτουργούμε στα Φροντιστήρια Αξιώτη, αποτελούν τη μεγαλύτερη εγγύηση για την σημερινή επιλογή σας και κατ'επέκταση την αυριανή σας επιτυχία!

Α' Λυκειου

Α' Κύκλος Διαγωνισμάτων - Α' Λυκείου (Κ. ΤΟΥΜΠΑ)

 13/10/1903/11/1924/11/1908/12/1903/01/20
Α' ΛΥΚΕΙΟΥΑΛΓΕΒΡΑΦΥΣΙΚΗΕΚΘΕΣΗΑΛΓΕΒΡΑ (6Μ.Μ)
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 10:00 π.μ

Β' Κύκλος Διαγωνισμάτων - Α' Λυκείου (Κ. ΤΟΥΜΠΑ)

21/0104/0225/0211/0302/0404/0411/0415/0422/04
ΕΚΘΕΣΗΑΛΓΕΒΡΑΦΥΣΙΚΗΑΡΧΑΙΑ-ΧΗΜΕΙΑΕΚΘΕΣΗ Ο.Ε.Φ.Ε-ΦΥΣΙΚΗ Ο.Ε.Φ.Ε-ΑΛΓΕΒΡΑ Ο.Ε.Φ.Ε
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 10:00 π.μ

Β' Λυκειου

Α' Κύκλος Διαγωνισμάτων - Β' Λυκείου (Κ. ΤΟΥΜΠΑ)

 13/10/1903/11/1924/11/1908/12/1903/01/20
Β' ΘΕΤΙΚΗΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β'ΦΥΣΙΚΗΕΚΘΕΣΗΑΛΓΕΒΡΑΧΗΜΕΙΑ
(6 Μ.Μ)
Β' ΟΙΚΟΝ. - ΠΛΗΡ.ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β'ΕΚΘΕΣΗΑΛΓΕΒΡΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ'
(6 Μ.Μ)
Β' ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΑΡΧΑΙΑΙΣΤΟΡΙΑ Κ.ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΕΚΘΕΣΗΑΡΧΑΙΑ
(6 Μ.Μ)
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 10:00 π.μ

Β' Κύκλος Διαγωνισμάτων - Β' Λυκείου (Κ. ΤΟΥΜΠΑ)

 26/01/2016/02/2008/03/2022/03/2014/04/2023/04/20
Β' ΘΕΤΙΚΗΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β'ΦΥΣΙΚΗΕΚΘΕΣΗΑΛΓΕΒΡΑΦΥΣΙΚΗ (Ο.Ε.Φ.Ε.)
(6 Μ.Μ)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β' (Ο.Ε.Φ.Ε.)
(6 Μ.Μ)
Β' ΟΙΚΟΝ.-ΠΛΗΡ.ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β'A.E.Π.Π.ΕΚΘΕΣΗΑΛΓΕΒΡΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β' (Ο.Ε.Φ.Ε.)
(6 Μ.Μ)
Β' ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΑΡΧΑΙΑΕΚΘΕΣΗΙΣΤΟΡΙΑΑΡΧΑΙΑ (Ο.Ε.Φ.Ε.)(6 Μ.Μ)
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 10:00 π.μ

Γ' Λυκειου

Α' Κύκλος Διαγωνισμάτων - Γ' Λυκείου (K. ΤΟΥΜΠΑ)

 13/10/1903/11/1924/11/1908/12/19
Γ' ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΘΕΣΗΦΥΣΙΚΗΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΧΗΜΕΙΑ
Γ' ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣΕΚΘΕΣΗΦΥΣΙΚΗΒΙΟΛΟΓΙΑΧΗΜΕΙΑ
Γ' ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΕΚΘΕΣΗΑ.Ε.Π.Π.ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΑ.Ο.Θ.
Γ' ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΘΕΣΗΙΣΤΟΡΙΑΑΡΧΑΙΑΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 10:00 π.μ

Β' Κύκλος Διαγωνισμάτων - Γ' Λυκείου (K.ΤΟΥΜΠΑ)

 27/0110/0224/0217/0307/04
Γ' ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣΕΚΘΕΣΗΧΗΜΕΙΑΦΥΣΙΚΗΒΙΟΛΟΓΙΑ
Γ' ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣΕΚΘΕΣΗΑ.Ο.ΘΑ.Ε.Π.Π
Γ' ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣΑΡΧΑΙΑΕΚΘΕΣΗΙΣΤΟΡΙΑΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 10:00 π.μ

Διενεργούνται τακτικά επαναληπτικά διαγωνίσµατα σε τρεις κύκλους:

  • α΄ κύκλος: Οκτώβριος – Νοέµβριος – ∆εκέµβριος
  • β΄ κύκλος: Ιανουάριος – Φεβρουάριος – Μάρτιος
  • γ΄ κύκλος: Συµµετοχή στις εξετάσεις προσοµοίωσης που διοργανώνει ο Ο.Ε.Φ.Ε. (Οµοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος).

Στόχοι των διαγωνισµάτων είναι:

  • Η εξοικείωση των µαθητών µε την τεχνική της γραπτής εξέτασης και το κλίµα των εξετάσεων
  • Ο έλεγχος της απόδοσης στο γραπτό λόγο
  • Λειτουργούν ως κίνητρο επανάληψης συγκεκριµένου µέρους της ύλης και ταυτόχρονης εµπέδωσης
  • ∆ίνεται η δυνατότητα στους καθηγητές να διαπιστώσουν έγκαιρα πιθανές ελλείψεις και αδυναµίες

Η παρουσία των µαθητών σε όλες τις ώρες διδασκαλίας είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση απουσίας οι γονείς ενηµερώνονται άµεσα από τη γραµµατεία του φροντιστηρίου.