Φροντιστηρια Αξιωτη - εγγυηση για την αυριανη σας επιτυχια!

Η μέχρι τώρα πορεία αλλά και φιλοσοφία με την οποία λειτουργούμε στα Φροντιστήρια Αξιώτη, αποτελούν τη μεγαλύτερη εγγύηση για την σημερινή επιλογή σας και κατ'επέκταση την αυριανή σας επιτυχία!

Α' Λυκειου

Α' Κύκλος Διαγωνισμάτων - Α' Λυκείου

 01/1015/1005/1112/1119/1126/1103/1217/12
Α' ΛΥΚΕΙΟΥΕΚΘΕΣΗΑΛΓΕΒΡΑΦΥΣΙΚΗΑΡΧΑΙΑΧΗΜΕΙΑΑΛΓΕΒΡΑΦΥΣΙΚΗ
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 10:00 π.μ

Β' Κύκλος Διαγωνισμάτων - Α' Λυκείου

21/0104/0225/0211/0318/0302/0404/0411/0415/0422/04
ΕΚΘΕΣΗΑΛΓΕΒΡΑΦΥΣΙΚΗΑΡΧΑΙΑΧΗΜΕΙΑΕΚΘΕΣΗ Ο.Ε.Φ.ΕΑΡΧΑΙΑ (ΕΡΓΑΣΙΑ)-ΦΥΣΙΚΗ-ΧΗΜΕΙΑ (ΕΡΓΑΣΙΑ)ΑΛΓΕΒΡΑ
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 10:00 π.μ

Β' Λυκειου

Α' Κύκλος Διαγωνισμάτων - Β' Λυκείου

 08/1022/1012/1119/1129/1110/12
Β' ΘΕΤΙΚΗΕΚΘΕΣΗΑΛΓΕΒΡΑΦΥΣΙΚΗΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β'ΧΗΜΕΙΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ'
Β' ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣΕΚΘΕΣΗΑΛΓΕΒΡΑΦΥΣΙΚΗΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β'ΧΗΜΕΙΑΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ'
Β' ΟΙΚΟΝ. - ΠΛΗΡ.ΕΚΘΕΣΗΑΛΓΕΒΡΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β'ΑΕΠΠΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ'
Β' ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣΕΚΘΕΣΗΑΡΧΑΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΑΡΧΑΙΑ ΓΝΩΣΤΟΙΣΤΟΡΙΑΛΑΤΙΝΙΚΑ

Β' Κύκλος Διαγωνισμάτων - Β' Λυκείου

 14/0128/0111/0204/0318/0302/0404/0411/0422/0429/04
Β' ΘΕΤΙΚΗΕΚΘΕΣΗΑΛΓΕΒΡΑΧΗΜΕΙΑΦΥΣΙΚΗΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ'ΕΚΘΕΣΗ (ΕΡΓΑΣΙΑ)ΧΗΜΕΙΑΦΥΣΙΚΗΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΕΡΓΑΣΙΑ)ΑΛΓΕΒΡΑ
Β' ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣΕΚΘΕΣΗΑΛΓΕΒΡΑΧΗΜΕΙΑΦΥΣΙΚΗΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ'ΕΚΘΕΣΗ (ΕΡΓΑΣΙΑ)ΧΗΜΕΙΑΦΥΣΙΚΗΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΕΡΓΑΣΙΑ)ΑΛΓΕΒΡΑ
Β' ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΕΚΘΕΣΗΑΛΓΕΒΡΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣΑ.Ε.Π.ΠΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ'ΕΚΘΕΣΗ (ΕΡΓΑΣΙΑ)--ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΕΡΓΑΣΙΑ)ΑΛΓΕΒΡΑ
Β' ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣΕΚΘΕΣΗΑΡΧΑΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΑΡΧΑΙΑ ΓΝΩΣΤΟΙΣΤΟΡΙΑΛΑΤΙΝΙΚΑΕΚΘΕΣΗ (ΕΡΓΑΣΙΑ)--ΑΡΧΑΙΑ (ΕΡΓΑΣΙΑ)-
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 10:00 π.μ

Γ' Λυκειου

Α' Κύκλος Διαγωνισμάτων - Γ' Λυκείου

 01/1015/1005/1112/1119/1126/1103/1217/12
Γ' ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΘΕΣΗΦΥΣΙΚΗΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΧΗΜΕΙΑΦΥΣΙΚΗΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Γ' ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣΕΚΘΕΣΗΦΥΣΙΚΗΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΧΗΜΕΙΑΦΥΣΙΚΗΒΙΟΛΟΓΙΑ
Γ' ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΕΚΘΕΣΗΑΕΠΠΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΑΟΘΑΕΠΠΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Γ' ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΘΕΣΗΛΑΤΙΝΙΚΑΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΛΑΤΙΝΙΚΑΑΡΧΑΙΑ
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 10:00 π.μ

Β' Κύκλος Διαγωνισμάτων - Γ' Λυκείου

 21/0104/0225/0211/0318/0302/0404/0411/0415/0422/04
Γ' ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΧΗΜΕΙΑΕΚΘΕΣΗΦΥΣΙΚΗΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-ΕΚΘΕΣΗ Ο.Ε.Φ.Ε-ΧΗΜΕΙΑ Ο.Ε.Φ.ΕΦΥΣΙΚΗ Ο.Ε.Φ.ΕΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Ε.Φ.Ε
Γ' ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣΧΗΜΕΙΑΕΚΘΕΣΗΦΥΣΙΚΗΒΙΟΛΟΓΙΑ -ΕΚΘΕΣΗ Ο.Ε.Φ.ΕΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Ε.Φ.ΕΧΗΜΕΙΑ Ο.Ε.Φ.ΕΦΥΣΙΚΗ Ο.Ε.Φ.ΕΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Ε.Φ.Ε
Γ' ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑ.Ο.ΘΕΚΘΕΣΗΑ.Ε.Π.ΠΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-ΕΚΘΕΣΗ Ο.Ε.Φ.Ε-Α.Ε.Π.Π Ο.Ε.Φ.ΕΑ.Ο.Θ Ο.Ε.Φ.ΕΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Ε.Φ.Ε
Γ' ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΘΕΣΗΕΚΘΕΣΗΛΑΤΙΝΙΚΑΑΡΧΑΙΑ -ΕΚΘΕΣΗ Ο.Ε.Φ.ΕΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ Ο.Ε.Φ.ΕΛΑΤΙΝΙΚΑ Ο.Ε.Φ.ΕΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Ε.Φ.ΕΑΡΧΑΙΑ Ο.Ε.Φ.Ε
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 10:00 π.μ

Διενεργούνται τακτικά επαναληπτικά διαγωνίσµατα σε τρεις κύκλους:

  • α΄ κύκλος: Οκτώβριος – Νοέµβριος – ∆εκέµβριος
  • β΄ κύκλος: Ιανουάριος – Φεβρουάριος – Μάρτιος
  • γ΄ κύκλος: Συµµετοχή στις εξετάσεις προσοµοίωσης που διοργανώνει ο Ο.Ε.Φ.Ε. (Οµοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος).

Στόχοι των διαγωνισµάτων είναι:

  • Η εξοικείωση των µαθητών µε την τεχνική της γραπτής εξέτασης και το κλίµα των εξετάσεων
  • Ο έλεγχος της απόδοσης στο γραπτό λόγο
  • Λειτουργούν ως κίνητρο επανάληψης συγκεκριµένου µέρους της ύλης και ταυτόχρονης εµπέδωσης
  • ∆ίνεται η δυνατότητα στους καθηγητές να διαπιστώσουν έγκαιρα πιθανές ελλείψεις και αδυναµίες

Η παρουσία των µαθητών σε όλες τις ώρες διδασκαλίας είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση απουσίας οι γονείς ενηµερώνονται άµεσα από τη γραµµατεία του φροντιστηρίου.