Φροντιστηρια Αξιωτη - εγγυηση για την αυριανη σας επιτυχια!

Η μέχρι τώρα πορεία αλλά και φιλοσοφία με την οποία λειτουργούμε στα Φροντιστήρια Αξιώτη, αποτελούν τη μεγαλύτερη εγγύηση για την σημερινή επιλογή σας και κατ'επέκταση την αυριανή σας επιτυχία!

Α' Λυκειου

Α' Κύκλος Διαγωνισμάτων - Α' Λυκείου Εύοσμος

 13/10/1903/11/1924/11/1908/12/1903/01/20
Α' ΛΥΚΕΙΟΥΑΛΓΕΒΡΑΦΥΣΙΚΗΕΚΘΕΣΗΑΛΓΕΒΡΑΦΥΣΙΚΗ
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 10:00 π.μ

Β' Κύκλος Διαγωνισμάτων - Α' Λυκείου

21/0104/0225/0211/0318/0302/0404/0411/0415/0422/04
ΕΚΘΕΣΗΑΛΓΕΒΡΑΦΥΣΙΚΗΑΡΧΑΙΑΧΗΜΕΙΑΕΚΘΕΣΗ Ο.Ε.Φ.ΕΑΡΧΑΙΑ (ΕΡΓΑΣΙΑ)-ΦΥΣΙΚΗ-ΧΗΜΕΙΑ (ΕΡΓΑΣΙΑ)ΑΛΓΕΒΡΑ
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 10:00 π.μ

Β' Λυκειου

Α' Κύκλος Διαγωνισμάτων - Β' Λυκείου Εύοσμος

 13/10/1903/11/1924/11/1908/12/1903/01/20
Β' ΘΕΤΙΚΗΑΛΓΕΒΡΑΦΥΣΙΚΗΕΚΘΕΣΗΧΗΜΕΙΑΑΛΓΕΒΡΑ
Β' ΟΙΚΟΝ. - ΠΛΗΡ.ΑΛΓΕΒΡΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β'ΕΚΘΕΣΗΑ.Ε.Π.Π.ΑΛΓΕΒΡΑ
B' ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΑΡΧΑΙΑΙΣΤΟΡΙΑ Κ.ΕΚΘΕΣΗΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΑΡΧΑΙΑ

Β' Κύκλος Διαγωνισμάτων - Β' Λυκείου Εύοσμος

 02/02/2023/02/2015/03/2029/03/2014/04/2023/04/20
Β' ΘΕΤΙΚΗΦΥΣΙΚΗΕΚΘΕΣΗΧΗΜΕΙΑΑΛΓΕΒΡΑΦΥΣΙΚΗ (Ο.Ε.Φ.Ε)
(6 Μ.Μ)
B' ΟΙΚΟΝ.-ΠΛΗΡ.ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β'ΕΚΘΕΣΗΑ.Ε.Π.Π.ΑΛΓΕΒΡΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β' (Ο.Ε.Φ.Ε) (6 Μ.Μ)
B' ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΙΣΤΟΡΙΑΕΚΘΕΣΗΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΑΡΧΑΙΑΑΡΧΑΙΑ (Ο.Ε.Φ.Ε) (6 Μ.Μ)
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 10:00 π.μ

Γ' Λυκειου

Α' Κύκλος Διαγωνισμάτων - Γ' Λυκείου Εύοσμος

 06/10/1920/10/1910/11/1901/12/1915/12/19
Γ' ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΦΥΣΙΚΗΕΚΘΕΣΗΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΧΗΜΕΙΑΦΥΣΙΚΗ
Γ' ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣΦΥΣΙΚΗΕΚΘΕΣΗΒΙΟΛΟΓΙΑΧΗΜΕΙΑΦΥΣΙΚΗ
Γ' ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑ.Ο.Θ.ΕΚΘΕΣΗΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΑ.Ε.Π.Π.Α.Ο.Θ.
Γ' ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΙΣΤΟΡΙΑΕΚΘΕΣΗΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΙΣΤΟΡΙΑΙΣΤΟΡΙΑ
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 10:00 π.μ

Β' Κύκλος Διαγωνισμάτων - Γ' Λυκείου Εύοσμος

 26/01/2016/02/2008/03/2022/03/2013/04/2015/04/2022/04/2026/04/20
Γ' ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΘΕΣΗΦΥΣΙΚΗΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΧΗΜΕΙΑΦΥΣΙΚΗ (0.E.Φ.Ε)
6 Μ.Μ.
ΕΚΘΕΣΗ (0.E.Φ.Ε)
6 Μ.Μ.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (0.E.Φ.Ε)
6 Μ.Μ.
ΧΗΜΕΙΑ (0.E.Φ.Ε)
10 Π.Μ.
Γ' ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣΕΚΘΕΣΗΦΥΣΙΚΗΒΙΟΛΟΓΙΑΧΗΜΕΙΑΦΥΣΙΚΗ (0.E.Φ.Ε)
6 Μ.Μ.
ΕΚΘΕΣΗ (0.E.Φ.Ε)
6 Μ.Μ.
ΒΙΟΛΟΓΙΑ (0.E.Φ.Ε)
6 Μ.Μ.
ΧΗΜΕΙΑ (0.E.Φ.Ε)
10 Π.Μ.
Γ' ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΕΚΘΕΣΗΑ.Ο.ΘΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΑ.Ε.Π.Π.Α.Ο.Θ. (0.E.Φ.Ε)
6 Μ.Μ.
ΕΚΘΕΣΗ (0.E.Φ.Ε)
6 Μ.Μ.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (0.E.Φ.Ε)
6 Μ.Μ.
Α.Ε.Π.Π. (0.E.Φ.Ε)
10 Π.Μ.
Γ΄ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΘΕΣΗΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΙΣΤΟΡΙΑΑΡΧΑΙΑΙΣΤΟΡΙΑ (0.E.Φ.Ε)
6 Μ.Μ.
ΕΚΘΕΣΗ (0.E.Φ.Ε)
6 Μ.Μ.
ΑΡΧΑΙΑ (0.E.Φ.Ε)
6 Μ.Μ.
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ (0.E.Φ.Ε)
10 Π.Μ.
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 10:00 π.μ

Διενεργούνται τακτικά επαναληπτικά διαγωνίσµατα σε τρεις κύκλους:

  • α΄ κύκλος: Οκτώβριος – Νοέµβριος – ∆εκέµβριος
  • β΄ κύκλος: Ιανουάριος – Φεβρουάριος – Μάρτιος
  • γ΄ κύκλος: Συµµετοχή στις εξετάσεις προσοµοίωσης που διοργανώνει ο Ο.Ε.Φ.Ε. (Οµοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος).

Στόχοι των διαγωνισµάτων είναι:

  • Η εξοικείωση των µαθητών µε την τεχνική της γραπτής εξέτασης και το κλίµα των εξετάσεων
  • Ο έλεγχος της απόδοσης στο γραπτό λόγο
  • Λειτουργούν ως κίνητρο επανάληψης συγκεκριµένου µέρους της ύλης και ταυτόχρονης εµπέδωσης
  • ∆ίνεται η δυνατότητα στους καθηγητές να διαπιστώσουν έγκαιρα πιθανές ελλείψεις και αδυναµίες

Η παρουσία των µαθητών σε όλες τις ώρες διδασκαλίας είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση απουσίας οι γονείς ενηµερώνονται άµεσα από τη γραµµατεία του φροντιστηρίου.