Φροντιστηρια Αξιωτη - εγγυηση για την αυριανη σας επιτυχια!

Το ωρολόγιο πρόγραµµα του Νέου Συστήµατος πρόσβασης διαµορφώνεται µε βάση τις τρεις οµάδες προσανατολισµού: Ανθρωπιστικών Σπουδών, Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονοµίας & Πληροφορικής. Συνολικά οι µαθητές και οι µαθήτριες της Γ΄ Λυκείου θα παρακολουθούν 32 διδακτικές ώρες την εβδοµάδα στη Γ΄ τάξη του Ηµερήσιου ΓΕΛ.

Για όλα τα γνωστικά αντικείµενα (Μαθήµατα Γενικής Παιδείας, Μαθήµατα Προσανατολισµού και Μαθήµατα Επιλογής) θα ακολουθηθούν προγράµµατα σπουδών ήδη εγκεκριµένα από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ή το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, που αντιστοιχούν σε επίσης ήδη εγκεκριµένα σχολικά εγχειρίδια.

Το ωρολόγιο πρόγραµµα των Μαθηµάτων Προσανατολισµού της Γ΄ Λυκείου συνολικά περιλαµβάνει 15 ώρες. Τα διδασκόµενα µαθήµατα είναι πέντε (5) αλλά δεν είναι και τα πέντε πανελλαδικώς εξεταζόµενα. Ανά οµάδα προσανατολισµού το πρόγραµµα είναι το εξής:

Το σχολικο προγραμμα μαθηματων στην ανωτατη εκπαιδευση

Ανθρωπιστικών Σπουδών

Αρχαία Ελληνικά
Ιστορία
Λατινικά
Λογοτεχνία
Κοινωνιολογία
Σύνολο: 15 ώρες

Θετικών Σπουδών

Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία
Βιολογία
Α.Ε.Π.Π
Σύνολο: 15 ώρες

Οικονομίας & Πληροφορικής

Μαθηματικά
Α.Ο.Θ (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας)
Ιστορία
Α.Ε.Π.Π
Κοινωνιολογία
Σύνολο: 15 ώρες

Επιστημονικα Πεδια

Τα Επιστημονικά Πεδία ορίζονται ως εξής:

  • 1ο Επιστημονικό Πεδίο (Ανθρωπιστικές, Νοµικές και Κοινωνικές Σπουδές)
  • 2ο Επιστημονικό Πεδίο (Τεχνολογικές και Θετικές Σπουδές)
  • 3ο Επιστημονικό Πεδίο (Επιστήμες Υγείας και Ζωής)
  • 4ο Επιστημονικό Πεδίο (Σπουδές Οικονοµίας και Πληροφορικής)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ομάδες Προσανατολισμού

Μαθήματα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

Ιστορία

Νεοελληνική Γλώσσα

Πρόσθετο Μάθημα

Λατινικά - 1ο Πεδίο (Ανθρωπιστικών-Νομικών-Κοινωνικών Σπουδών)

Μαθήματα Αυξημένης Βαρύτητας

Αρχαία Ελληνικά - 1,3
Ιστορία Προσ. - 0,7

Πρόσθετο Μάθημα

Βιολογία Γενικής - 3ο Πεδίο (Επιστημών Υγείας & Ζωής)

Μαθήματα Αυξημένης Βαρύτητας

Βιολογία Γενικής - 0,9
Νεοελληνική Γλώσσα - 0,4

Μαθήματα

Χημεία

Φυσική

Νεοελληνική Γλώσσα (Έκθεση)

Πρόσθετο Μάθημα

Μαθηματικά - 2ο Πεδίο (Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών)

Μαθήματα Αυξημένης Βαρύτητας

Μαθηματικά Προσ. - 1,3
Φυσική Προσ. - 0,7

Πρόσθετο Μάθημα

Βιολογία Προσ. - 3ο Πεδίο (Επιστημών Υγείας & Ζωής)

Μαθήματα Αυξημένης Βαρύτητας

Βιολογία Προσ. - 1.3
Χημεία Προσ. - 0,7

Μαθήματα

Μαθηματικά

Α.Ε.Π.Π

Νεοελληνική Γλώσσα (Έκθεση)

Πρόσθετο Μάθημα

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας - 4ο Πεδίο (Επιστημών Οικονομίας & Πληροφορικής)

Μαθήματα Αυξημένης Βαρύτητας

Μαθηματικά Προσ. - 1,3
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας - 0,7

Πρόσθετο Μάθημα

Βιολογία Γενικής - 3ο Πεδίο (Επιστημών Υγείας & Ζωής)

Μαθήματα Αυξημένης Βαρύτητας

Βιολογία Γενικής - 0,9
Νεοελληνική Γλώσσα - 0,4

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Γ’ Γυμνασίου: 11 Σεπτεμβρίου

 

Α’ Λυκείου: 4 Σεπτεμβρίου | 11 Σεπτεμβρίου
Β’ Λυκείου: 4 Σεπτεμβρίου | 11 Σεπτεμβρίου
Γ’ Λυκείου: 21 Αυγούστου

Απόφοιτοι: 25 Σεπτεμβρίου

Στις Εξετάσεις Εισαγωγής του σχολικού έτους 2017-18 δίνονται στους µαθητές και τις µαθήτριες οι εξής δυνατότητες:

Α. Να δώσουν εξετάσεις σε τέσσερα (4) µαθήµατα και να είναι υποψήφιοι/ες σε ένα µόνο Επιστηµονικό Πεδίο, όπως προβλεπόταν από το πρόσφατα νοµοθετηµένο σύστηµα εισαγωγής (Ν.4186/2013)

Β. Αν οι υποψήφιοι/ες επιθυµούν να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ένα δεύτερο Επιστη-µονικό Πεδίο, θα πρέπει να επιλέξουν και ένα 5ο µάθηµα (Γενικής Παιδείας ή Οµάδας Προσανατολισµού), όπως αυτά περιγράφονται στους πίνακες που ακολουθούν.

Όλοι οι υποψήφιοι ανεξάρτητα από την οµάδα προσανατολισµού, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από τα τρία επιστηµονικά πεδία το ένα ή τα δύο επιστηµονικά πεδία στα οποία θα έχουν πρόσβαση.

Στον υπολογισµό των µορίων, δύο από τα τέσσερα µαθήµατα που θα αντιστοιχούν σε ένα Επιστηµονικό Πεδίο θα έχουν αυξηµένο συντελεστή βαρύτητας.

Πανελλαδικώς Εξεταζόµενα Μαθήµατα

Κάθε οµάδα Προσανατολισµού έχει τρία κοινά µαθήµατα που απαιτούνται σε όλα τα επιστηµονικά πεδία όπου έχει πρόσβαση η Οµάδα Προσανατολισµού. Το τέταρτο µάθηµα αντιστοιχεί σε συγκεκριµένο επιστηµονικό πεδίο. Με ένα διαφορετικό τέταρτο µάθηµα ανοίγεται η δυνατότητα πρόσβασης σε δεύτερο επιστηµονικό πεδίο.

Κάθε Οµάδα Προσανατολισµού παρέχει τρεις επιλογές από τις οποίες κάθε υποψήφιος µπορεί να επιλέξει µία ή δύο.