Υπολογισμος Μοριων

Συντελεστές Βαρύτητας Μαθημάτων

Χρήσιμες Διευκρινήσεις

Κάθε οµάδα Προσανατολισµού έχει τρία κοινά µαθήµατα που απαιτούνται σε όλα τα επιστηµονικά πεδία όπου έχει πρόσβαση η Οµάδα Προσανατολισµού. Το τέταρτο µάθηµα αντιστοιχεί σε συγκεκριµένο επιστηµονικό πεδίο. Με ένα διαφορετικό τέταρτο µάθηµα ανοίγεται η δυνατότητα πρόσβασης σε δεύτερο επιστηµονικό πεδίο. Κάθε Οµάδα Προσανατολισµού παρέχει τρεις επιλογές από τις οποίες κάθε υποψήφιος µπορεί να επιλέξει µία ή δύο.

  • 1ο Επιστημονικό Πεδίο (Ανθρωπιστικές, Νοµικές και Κοινωνικές Σπουδές)
  • 2ο Επιστημονικό Πεδίο (Τεχνολογικές και Θετικές Σπουδές)
  • 3ο Επιστημονικό Πεδίο (Επιστήμες Υγείας και Ζωής)
  • 4ο Επιστημονικό Πεδίο (Σπουδές Οικονοµίας και Πληροφορικής)
  • Να δώσουν εξετάσεις σε τέσσερα (4) µαθήµατα και να είναι υποψήφιοι/ες σε ένα µόνο Επιστηµονικό Πεδίο, όπως προβλεπόταν από το πρόσφατα νοµοθετηµένο σύστηµα εισαγωγής (Ν.4186/2013)
  • Αν οι υποψήφιοι/ες επιθυµούν να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ένα δεύτερο Επιστη-µονικό Πεδίο, θα πρέπει να επιλέξουν και ένα 5ο µάθηµα (Γενικής Παιδείας ή Οµάδας Προσανατολισµού), όπως αυτά περιγράφονται στους πίνακες που ακολουθούν.
  • Όλοι οι υποψήφιοι ανεξάρτητα από την οµάδα προσανατολισµού, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από τα τρία επιστηµονικά πεδία το ένα ή τα δύο επιστηµονικά πεδία στα οποία θα έχουν πρόσβαση.
  • Στον υπολογισµό των µορίων, δύο από τα τέσσερα µαθήµατα που θα αντιστοιχούν σε ένα Επιστηµονικό Πεδίο θα έχουν αυξηµένο συντελεστή βαρύτητας.

Έχετε κάποια απορία;